เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แรงพยุงม. 3

30

678

0

ข้อมูล

suchenara

suchenara

แรงพยุงของของเหลวหรือเเรงลอยตัว

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้