มัธยมปลาย
suchenara

suchenara

เพศ
หญิง
จังหวัด
ระยอง
Dek64 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 🔥

โน้ต

จำนวนโน๊ต
22
จำนวนไลค์
1175

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การดำรงชีวิตของพืช 🌱 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การดำรงชีวิตของ...

suchenara
26
0
การหมุนเวียนของอากาศ 🌪 ปก
  • มัธยมปลาย
  • แผนการเรียน

การหมุนเวียนของ...

suchenara
63
0
ดาราศาสตร์ อากาศ 🍟 ปก
  • มัธยมปลาย
  • แผนการเรียน

ดาราศาสตร์ อากาศ 🍟

suchenara
70
0
การแบ่งเซลล์ ม.4 🦞 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การแบ่งเซลล์ ม.4 🦞

suchenara
70
2
การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 🔥 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การลำเลียงสารผ่...

suchenara
28
0