เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

งานเเละพลังงาน 💡

126

2010

1

ข้อมูล

suchenara

suchenara

งานและพลังงาน ฟิสิกส์ม.3

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้