เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Agreement of Sub&Verb💕

99

1540

0

ข้อมูล

Guest

Guest

Agreement of subject and verb
From grammar ครูสมศรี

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้