เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ดิน หิน แร่

446

3506

2

ข้อมูล

nk.dek63

nk.dek63

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อยากให้เขียนภาษาไทยให้หมดตรงที่อะไรขูดแล้วเป็นรอยอ่ะเราอ่านอังกฤษไม่ออกมา😂😅

ผู้เยี่ยมชม

สวยงามม