เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การปฐมเทศนาหน้าเดียวจบ

21

358

0

ข้อมูล

KKkendall

KKkendall

พุทธประวัติการปฐมเทศนาครั้งแรกฉบับย่อ
พระพุทธรูปประจำวันเกิด

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้