เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT60] ดาราศาสตร์

495

7859

2

ข้อมูล

Peem

Peem

สรุปดาราศาสตร์เบื่องต้นใช้ในPAT2 และยังใช้ในการเรียนดาราศาสตร์สายศิลป์และวิทย์ได้อีกด้วย

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณนะ

Peem
Author Peem

ด้วยความยินดีจ้า

News