เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทยาศาสตร์เรื่อง : เซลล์

12

397

0

ข้อมูล

SöM_◡̈

SöM_◡̈

¤¤¤¤☆หน้าที่ 1☆¤¤¤¤

●สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์
●กล้องจุลทรรศน
¤¤¤¤☆หน้าที่ 2 ☆¤¤¤¤
●หน้าที่เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ชัดเจนขอโทษด้วยนะค่ะ *
->พึ่งทำครั้งแรกกๆๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้