มัธยมปลาย
windflower🍃

windflower🍃

เพศ
หญิง
M.6 Gifted 🔯
#Dek63 ☑
Now: Med msu
ฝากติดตามโน้ตด้วยนะคะ❤

โน้ต

จำนวนโน๊ต
42
จำนวนไลค์
4944

Q&A

จำนวนคำตอบ
12
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

เคมีครูนาส[เรียนออนไลน์]กรด-เบส ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

เคมีครูนาส[เรีย...

windflower🍃
44
0
(9วิชาสามัญ) Kingdom Animalia ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

(9วิชาสามัญ) Ki...

windflower🍃
95
0
(9วิชาสามัญ) Kingdom Plantae ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

(9วิชาสามัญ) Ki...

windflower🍃
77
0
(9วิชาสามัญ) Kingdom Fungi ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

(9วิชาสามัญ) Ki...

windflower🍃
66
0
(9วิชาสามัญ) Kingdom Protista ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

(9วิชาสามัญ) Ki...

windflower🍃
59
0