เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Comparison of Adj.&Adv.

11

282

0

ข้อมูล

short.ppp

short.ppp

การเปรียบเทียบ + กฎ + ทริค (ขนาดย่อ)
ปรับปรุงแล้วชัดแล้ว

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้