เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Past simple tense

25

682

0

ข้อมูล

แก้วว.

แก้วว.

✖️ คำที่เขียนผิด ✖️
• yestday = yesterday
• bankkok = bankok

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้