เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรพื้นที่และปริมาตร

39

403

0

ข้อมูล

nalin.nin

nalin.nin

สูตรการหา พื้นที่ และ ปริมาตร
ถ้าเขียนผิดพลาดตรงไหนเเล้วไม่เข้าใจถามได้นะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้