เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์

43

454

0

ข้อมูล

Chamoi

Chamoi

ความหมายและสูตร อัตราเร็ว,ความเร็ว,ความเร่ง,เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้