เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พยัญชนะและสระ ภาษาเกาหลี

92

781

0

ข้อมูล

wAw

wAw

ถ้าผิดต้องขออภัยค่าา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้