เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ตัวฮันกึลภาษาเกาหลีเบื้องต้น

83

525

0

ข้อมูล

ouikiwrsn

ouikiwrsn

พยัญชนะ สระ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้