เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่อนที่ [ฟิสิกข์ ม.3]

36

501

0

ข้อมูล

นางฟ้ากาแล็คซี่

นางฟ้ากาแล็คซี่

ลงครั้งแรก ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยน่ะค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้