เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาจีน (อาหาร)

28

264

0

ข้อมูล

Chamoi

Chamoi

ศัพท์จีนและตัวอย่างประโยค หมวดอาหาร

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้