เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พิชิตกลคณิต

18

214

2

ข้อมูล

J0200k

J0200k

คณิต

ความคิดเห็น

pemika

2.ปัจจุบันสมชายอายุมากกว่าอรุณ 12 ปี เมื่อ 4 ปีที่แล้วสมชายมีอายุเป็นสองเท่าของอายุอรุณ ปัจจุบันแต่ละคนมีอายุเท่าใด

แชร์โน้ตนี้