เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

CHEM M.ต้น บทที่1สารรอบตัว

36

482

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

สารรอบตัว อย่างละเอียด เพื่อสอบเข้า และอ้างอิงจากโจทย์โครงการ วมว. เเล้วสรุปเป็นเนื้อหาบทแรก จะทยอยลงบทอื่นนะครับ เหมาะกับผู้มีพื้นฐานระดับนึง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้