เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป gen phy 1 กลศาสตร์ chula

258

5029

0

ข้อมูล

Eszee

Eszee

สรุปเนื้อหาเจนฟิเพื่อเตรียมสอบ ปี1 วิทยา
เขียนโดย แอ็ค ภาคคอม วิทยาจุฬา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้