มหาวิทยาลัย
TRIZÆ

TRIZÆ

หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคัฟ :)
●Industrial Engineering
●kmutnb
○dek 60

โน้ต

จำนวนโน๊ต
52
จำนวนไลค์
3692

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[สรุป] : Phy life ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • ฟิสิกส์

[สรุป] : Phy life

TRIZÆ
12
0
[สรุป] : Maintenance ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์

[สรุป] : Mainte...

TRIZÆ
8
0
[สรุป] : Manufacturing ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์

[สรุป] : Manufa...

TRIZÆ
32
1
[สรุป] : Mechanic ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์

[สรุป] : Mechanic

TRIZÆ
32
0
[สรุป] : Material ปก
 • มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์

[สรุป] : Material

TRIZÆ
128
2