เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่อนที่ ม.1

25

485

0

ข้อมูล

Sdetective Tcn

Sdetective Tcn

มี 7 หน้านะ
เขียนตัวใหญ่ไปหน่อย เดี๋ยวจะปรับปรุงนะ
-การเคลื่อนที่
ระยะทาง
การกระจัด
-แรง
แรงลัพธ์
-อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
อัตราเร็ว
ความเร็ว
สูตรการคำนวณ
-ปริมาณทางฟิสิกส์
ปริมาณสเกลาร์
ปริมาณเวกเตอร์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้