เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิธีการแยกตัวประกอบม.2

35

457

0

ข้อมูล

Jazukwang O Jar

Jazukwang O Jar

รวมวิธีการแยกตัวประกอบของม.2คะ ตมชมได้ตามบายงัพ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้