เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1

68

833

1

ข้อมูล

Sdetective Tcn

Sdetective Tcn

พื้นฐานทางเรขาคณิต
4.1 จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม
เดี๋ยวจะต่อให้นะ ยังไม่เสร็จ

ความคิดเห็น

Benz zy

☺️☺️มีประโยชน์มากๆเลย

แชร์โน้ตนี้