เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แยกตัวประกอบ พหุนาม ม.3

269

2163

2

ข้อมูล

Four ' N

Four ' N

ความคิดเห็น

knw_jmv

1-X^8 แยกได้ต่อนะคะ

ผู้เยี่ยมชม

ขออนุญาติยำไปเผยแพร่นะคะ

แชร์โน้ตนี้