เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พาราโบลา

138

1358

0

ข้อมูล

T.tawP

T.tawP

สรุปสูตรสั้นกระชับเกี่ยวกับพาราโบลา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้