เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปชีววิทยา ม.ปลาย Part.1 -ชีวโมเลกุล เเละ เซลล์

114

1260

0

ข้อมูล

Ig : he0ggxein

Ig : he0ggxein

มัธยมปลาย All

สรุปชีววิทยา ชีวโมเลกุล เเละ เซลล์
( เนื้อหาชีววิทยา ม.4 , เนื้อหาสำหรับสอบเข้า สอวน.ชีวะค่าย 1 , เนื้อหาสำหรับสอบ A-level ชีววิทยา )

เนื้อหาภายในสรุป
-บทนำเกี่ยวกับชีววิทยา
-เคมีในสิ่งมีชีวิต
-โครงสร้าง เเละ การทำงานของเซลล์
-เมมเบรน เเละ การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
-การหายใจระดับเซลล์

ตัวหนังสือในไฟล์ตัวเล็กมากก ถ้าเห็นไม่ชัด ทักมาขอไฟล์นะครับ
dm ; ig: he0ggxein

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News