เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาไทย ม.3 ปลายภาค เทอม2

75

956

0

ข้อมูล

ss.jyw

ss.jyw

มัธยมต้น 3

มีเรื่อง บทพากย์เอราวัณ ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นข้อสนับสนุน ความหมายโดยตรงโดยนัย การอ่านจับใจความสำคัญ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น และการเขียนโฆษณา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News