เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปสารอินทรีย์ในพืช (ชีวภาพ)

3

185

0

ข้อมูล

jirapa laechoe

jirapa laechoe

มัธยมปลาย 1

เป็นสรุปสั้นๆ ถ้าใครไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News