เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

27

257

0

ข้อมูล

KR-TUN

KR-TUN

มัธยมต้น All

โน๊ตหมีเป็นโน๊ตสรุปสูตรรูปแบบการเคลื่อนที่สูตรลัดพร้อมแบบฝึกหัดมีเฉลยและไม่มีเฉลยให้นักเรียนที่มีความสนใจจะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News