เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

1

70

0

ข้อมูล

ภาษาไทยคือของหวาน

ภาษาไทยคือของหวาน

มัธยมปลาย All

รวบรวมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งบอกถึงอิทธิพลของภาษาต่าง ๆ ว่าเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างไร

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News