เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วลีและโยคในภาษาอังกฤษที่แปลตรงตัวไม่ได้

13

92

0

ข้อมูล

Huldasil

Huldasil

มัธยมปลาย 2

Useful English by H copyright Kru Whan

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News