มัธยมต้น
Huldasil

Huldasil

เพศ
หญิง
Studying is not hard but you have just don't give up.
#dek66

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
20

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ความหมายและสมบัติของกรด-เบส ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

ความหมายและสมบั...

Huldasil
1
0
คำศัพท์วันละคำ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์วันละคำ

Huldasil
6
0
วลีและโยคในภาษาอังกฤษที่แปลตรงตัวไม่ได้ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

วลีและโยคในภาษา...

Huldasil
13
0