เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ในภาษาอังกฤษ “หลงตัวเอง”จะพูดว่าอย่างไร ✅

6

106

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

มัธยมปลาย All

เป็นทริคสำหรับการพูดสำนวนเล็กๆน้อยๆนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News