เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

จำนวนเต็ม

3

115

9

ข้อมูล

no one💗✌🏻

no one💗✌🏻

มัธยมต้น 1

สรุปคณิต เรื่อง จำนวนเต็ม

ความคิดเห็น

✨🌷👀
✨🌷👀

สวยมากๆเลยค่ะะะ ตรงตามเนื้อหาเลย อ่านแล้วสอบได้เลย ทำมาบ่อยๆนะคะะ ❕🥺

no one💗✌🏻
Author no one💗✌🏻

ขอบคุณนะคะ อยากได้เรื่องอะไรบอกมาได้นะะ แอดจะพยายามทำให้นะะ✨🙏🏻

✨🌷👀
✨🌷👀

อยากได้เรื่องที่อยู่นอกห้องเรียนคับบ แบบแนวพัฒนาตัวเอง ได้ไหมคะะะ❕🥺👀

no one💗✌🏻
Author no one💗✌🏻

ได้เลยค่ะะะ เดี๋ยวแอดจะพยายามทำให้นะะ แต่ขอแอดปั่นงานก่อน 😂

no one💗✌🏻
Author no one💗✌🏻

ได้เลยค่ะะะ เดี๋ยวแอดจะพยายามทำให้นะะ

no one💗✌🏻
Author no one💗✌🏻

อ้าววว แอดนึกว่ามันไม่ไป ขอโทษนะคะะะะ

✨🌷👀
✨🌷👀

ไม่เป็นไรค่ะะ 🥺🥺

no one💗✌🏻
Author no one💗✌🏻

แอดทำให้แล้วนะคะะ🖖🏻🌈

✨🌷👀
✨🌷👀

ขอบคุณนะคะะ เห็นแล้วค่ะ ❕🥺

News