เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมบัติของเลขยกกำลัง ม.2

123

2901

0

ข้อมูล

LT_Study

LT_Study

มัธยมต้น All

สรุปนี้เป็นเรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง เนื้อหาชั้นม.2 นะคะ
ซึ่งจะมีการกล่าวถึงบทนิยามของเลขยกกำลัง รวมถึงสมบัติต่างๆของเลขยกกำลังค่ะ
ถ้าเราเข้าใจและจำสมบัติต่างๆได้ ก็จะสามารถนำไปใช้แก้โจทย์ต่างๆได้
รูปปก และสติกเกอร์ตกแต่งต่างๆ ที่นำมาใช้ ใช้เพื่อตกแต่งและเพิ่มความน่าอ่านให้กับสรุปเท่านั้น
ไม่ใช้และไม่คิดจะใช้สรุปนี้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด มีอะไรสามารถเพิ่มเติม หรือทักท้วงได้เลยนะคะ 🙂🙂

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News