เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การจัดเรียงe ตารางธาตุ IE EN EA จุดเดือด OXN.

132

1278

0

ข้อมูล

chilli’s_studynote📚🖍

chilli’s_studynote📚🖍

มัธยมปลาย All

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัล วิวัฒนาการตารางธาตุ ค่าไอออไนเซชัน ค่าอืเล็กโตรเนกานิวิตี ค่าสัมพรรคภาคอิเล็กตรอน จุดเดือด จุดหลอมเหลว เลขออกซิเดชัน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News