เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

8

127

0

ข้อมูล

gue_nyang

gue_nyang

มัธยมปลาย All

เป็นคำศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายกัน(แต่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News