เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] สถิติและข้อมูล ม.6

92

2614

0

ข้อมูล

@NoteBaleewul

@NoteBaleewul

มัธยมปลาย 3

สรุปวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องสถิติและข้อมูล ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยน้า 😊 ขอบคุณทุกการติดตามจร้า
IG Studygram: notestudy_bs

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News