เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] ชีววิทยา ม.4

106

793

0

ข้อมูล

YakTidMhorWa

YakTidMhorWa

มัธยมปลาย All

🧬เรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีของสิ่งมีชีวิต ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับกรดนู่นนี่ โครงสร้างต่างๆ 🧪
***แนะนำตรงพวกน้ำตาลต่างๆให้เปิดดูรูปโครงสร้างดูตามแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ***
***อันนี้เป็นเนื้อหาที่โรงเรียนเราสอนนะคะ อาจจะไม่ตรงกับของโรงเรียนอื่นๆเป๊ะนะคะ***

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News