เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดของใช้ภายในบ้าน🏘

39

309

0

ข้อมูล

jauntwithpream

jauntwithpream

มัธยมต้น All

ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับของใช้ในบ้าน🏚

词汇 [Cíhuì] = คำศัพท์
家庭用品 [jiātíng yòngpǐn]
= ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน
家 [jiā] = บ้าน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News