เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พันธุศาสตร์

37

479

0

ข้อมูล

งงเลย

งงเลย

มัธยมต้น 3

โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน , การทดลองของเมนเดล , จีโนไทป์และฟีโนไทป์ , โรคทางพันธุกรรม

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News