เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปคณิต ม.ต้น เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

33

485

0

ข้อมูล

KRU VIK

KRU VIK

มัธยมต้น All

การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน
เหมาะสำหรับอ่านสอบ
ต้องเคยผ่านการเรียนและทำโจทย์มาก่อนแล้วถึงจะเข้าใจนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News