เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คลื่น การสะท้อนเเละการหักเหของเเสง

26

201

0

ข้อมูล

lec.tr_spc

lec.tr_spc

มัธยมต้น All

คลื่นกล คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า การหักเหของเเสง เลนส์นูนเว้าเเละการสะท้อนเเสง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น