มัธยมต้น
lec.tr_spc

lec.tr_spc

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
IG: lec.tr_spc

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
138

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ทวีปอเมริกาเหนือ ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

ทวีปอเมริกาเหนือ

lec.tr_spc
1
0
การถ่ายทอดทางพัธุกรรม ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

การถ่ายทอดทางพั...

lec.tr_spc
27
0
พระพุทธรูปปางต่างๆ ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

พระพุทธรูปปางต่างๆ

lec.tr_spc
10
0
งาน กำลังเเละพลังงาน ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

งาน กำลังเเละพล...

lec.tr_spc
9
0
คลื่น การสะท้อนเเละการหักเหของเเสง ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

คลื่น การสะท้อน...

lec.tr_spc
26
0