เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การพยาบาลเด็ก 2

138

1806

0

ข้อมูล

PPPPPPANN

PPPPPPANN

เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะ
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. หลักการพยาบาลเด็กเมื่อเผชิญความเจ็บป่วย
2. การพยาบาลทารกแรกเกิด
3. การพยาบาลเด็กระบบหัวใจ
4. การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด
5. การพยาบาลเด็กระบบกระดูก
6. การพยาบาลเด็กระบบเลือด
7. การพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง
8. การพยาบาลเด็กระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมไร้ท่อ
9. การพยาบาลเด็กติดเชื้อที่ป้องกันไม่ได้ด้วยวัคซีน
10. การพยาบาลเด็กติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
11. การพยาบาลเด็กระบบทางเดินอาหาร

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News