เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การพยาบาลเด็ก 1

238

4205

0

ข้อมูล

dex.nurse

dex.nurse

เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กที่สุขภาพดีนะคะ ซึ่งในส่วนของการบริหารวัคซีนอัพเดทเป็นปี 2564 จะอยู่หน้าหลังสุดน้า
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. แนวคิด ทฤษฎีเด็กและวัยรุ่น
2. การพยาบาลเด็กสุขภาพดี
3. ปัญหาโภชนาการในเด็ก
4. ภูมิคุ้มกันในเด็ก
5. แนวคิดสิทธิเด็กและวัยรุ่น
6. การประเมินภาวะสุขภาพในทารกและเด็ก
7. การพยาบาลทารกแรกเกิด
8. การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด
9. การพยาบาลเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุ

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News