เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[Campus]เซต ม.4

38

488

0

ข้อมูล

JiNeRu

JiNeRu

มัธยมปลาย 1

อันนี้เป็นสรุปที่อิงเนื้อหาจากที่เรียนพิเศษ อาจมีบางเรื่องที่ไม่เรียนในม.4หรือตกหล่นไปบ้างนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News