เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อนุกรมและการประยุกต์🚒🥩🥓

72

6228

0

ข้อมูล

maiipcm_

maiipcm_

มัธยมปลาย 2

สูตรเรื่องอนุกรม ทั้งเลขคณิตแล้วก็เรขาคณิตแล้วก็ยังมีสูตรเรื่อง เงินรวม ค่างวดที่เป็นหลักสูตรใหม่🧋🎣🎪🎟

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News