เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบเศรษฐกิจมอ5เทอม2

27

408

0

ข้อมูล

lazy bacon 🥓😴

lazy bacon 🥓😴

มัธยมปลาย 2

อันนี้สรุปมาจากการเรียนออนไลน์และในคลิป YouTube นะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News